Η ICAP χαρακτηρίζει την ΕΨΑ…

STRONGEST COMPANIES IN GREECE

Η ICAP κάνει έλεγχο στην ΕΨΑ και την κατατάσει ανάμεσα στις πιο δυνατές Ελληνικές επιχειρήσεις. Η κοινότητα των πιο δυνατών επιχειρήσεων περιλαμβάνει εταιρείες που έχουν υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και κατάταξη σύμφωνα με την ICAP. Διάκριση που επιτυχγάνεται δύσκολα για 1 από κάθε 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα!!