Επικοινωνία

   Πληροφορίες Επικοινωνίας

  Το εργοστάσιο και τα γραφεία λειτουργούν κάθε μέρα από τις 07.00 το πρωί έως τις 17.00 το απόγευμα.
  Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις και ξενάγηση στο Μουσείο πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο, κατά τις ώρες 09:30-13:30.

   

  ΕΨΑ Α.Ε.
  Βιομηχανία αναψυκτικών και χυμών,
  Αγριά, Βόλος 37300, Μαγνησία, Ελλάδα

  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 50675544000

  Τηλέφωνο: 24280 91901
  Fax: 24280 91900
  E-mail: info@epsa.gr
  Τμήμα Πωλήσεων: sales@epsa.gr
  Τμήμα Προμηθειών: purchase@epsa.gr
  Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου: quality@epsa.gr
  Τμήμα Marketing: marketing@epsa.gr
  Τμήμα Εξαγωγών: exports@epsa.gr