ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

IFS_Food_Box_RGB bio_eu_logo-tuv_logo- TUVhellas_iso9001 TUVhellas_iso22000

 

 

 

Η ΕΨΑ εφαρμόζει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας για τα προϊόντα της, σύμφωνα με τα πρότυπα :

ISO 9001 : 2015
ISO 22000 : 2018
IFS – International Food Standard
Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων

Πολιτική για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προϊόντων

Η ΕΨΑ, θέλοντας να βρίσκεται πάντα πρώτη στις επιλογές και προτιμήσεις των πελατών και της αγοράς, δεσμεύεται να παρέχει πάντα αξιόπιστα προϊόντα, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις τους, τηρώντας παράλληλα και απαράβατα την κείμενη νομοθεσία, πρωταρχικά σε θέματα Ασφάλειας των Τροφίμων και των Καταναλωτών, σε θέματα Ποιότητας, και Ασφάλειας των Εργαζομένων.
Για τον σκοπό αυτό στην εταιρία έχουν καθιερωθεί οι διαδικασίες και τηρούνται τα πρότυπα στα πλαίσια των οποίων η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται ότι :

– παρακολουθεί συνεχώς και εναρμονίζεται με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
– οργανώνει και στελεχώνει την επιχείρηση με επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό και με κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες
– καθορίζει ετήσιους στόχους για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των προϊόντων της
– αγωνίζεται για την διατήρηση και αύξηση των μεριδίων αγοράς και των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης, μέσω ανάπτυξης, επενδύσεων και σχεδιασμού νέων προϊόντων
– προσδιορίζει τις βασικές διεργασίες της παραγωγής – ποιότητας – ασφάλειας για τα προϊόντα που παρασκευάζει
– ελέγχει τακτικά και έκτακτα την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας
– παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία, την άρση των προβλημάτων και την πρόληψη εμφάνισης νέων
– εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εσωτερικής επικοινωνίας
– διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με εξωτερικούς παράγοντες – πελάτες, προμηθευτές, δημόσιες αρχές, συνεργάτες, με στόχο την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων
– φροντίζει για άριστο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό της εταιρίας
– αξιολογεί, προωθεί και επιβραβεύει τις προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλονται
– προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων, με στόχο το υψηλό τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο και την συνολική βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας και της ασφάλειας
– προωθεί την εφαρμογή συστήματος Ολικής Ποιότητας και τέλος
– φροντίζει για την διατήρηση και ενίσχυση της ΦΗΜΗΣ και της ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ της ΕΨΑ, ως προς την Ασφάλεια, Υγιεινή και Ποιότητα των προϊόντων της

Η συνέπειά μας στη διατήρηση της υψηλής και ασφαλούς ποιότητας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την επιτυχία μας και δέσμευσή μας για το μέλλον.

Πιστοποιητικά:

ISO 9001 : 2015
ISO 22000 : 2018
IFS – International Food Standard
Βιολογικών Προϊόντων
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Ethos

 

 

Δηλώσεις και Πολιτικές:

Health and Safety

Gluten Free Labelling

Allergens

Πολιτική Ποιότητας

Περιβαλλοντική Πολιτική

Ella Dika Mas 2018 Logo

Το «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι το σήμα με το οποίο πιστοποιούνται ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ελληνικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης τα οποία έχουν παρουσία στα ράφια του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου, έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και απασχολούν ελληνικό εργατικό δυναμικό συνεισφέροντας, έτσι, στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Το σήμα ξεκαθαρίζει με μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια την Ελληνικότητα της επιχείρησης και του προϊόντος προσφέροντας την ορθή γνώση στον καταναλωτή. Φορέας πιστοποίησης του σήματος «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι η «EUROCERT Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε.».