СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

IFS_Food_Box_RGB bio_eu_logo-tuv_logo- TUVhellas_iso9001 TUVhellas_iso22000

 

 

 

ЕПСА прилага унифицирана Мениджмънт Система за Качество и Сигурност/Безопасност, в съответствие със следните стандарти:
ISO 9001 : 2015
ISO 22000 : 2018
IFS – Международен Стандарт за Храни
Сертификат за Органични храни и напитки
ХАЛАЛ

Политика за Качество и Безопасност на Продуктите

Основен приоритет за ЕПСА е да бъде на първо място, що се отнася до избора от страна на потребителите и предпочитанията на пазара. Ето защо компанията е отдадена на основната цел – да предлага надеждни продукти, напълно отговарщи на нуждите и изискванията на потребителя, които в същото време са и изцяло съобразени със законовите изисквания и най-вече с изискванията на Отдел Безопасност на Храните и Потребителя, касаещи Качеството на продуктите и Безопасността на работниците.
По тази причина компанията е въвела вътрешни процедури и стандарти, които следва в рамките на дейността, на която е отдадена:

– Периодично следи дали е в крак с Националното и Европейското законодателство;
– Осигурява за бизнеса подбран и обучен персонал, комбинирайки работниците по съвместимост;
– Поставя ежегодни цели по отношение на Качеството и Безопасността на своите продукти;
– Полага огромни усилия за запазване и увеличаване пазарния дял на бранда, както и финансовите резултати, посредством разрастване, инвестиции и създаване на нови продукти;
– Дефинира основните процедури за Качество и Безопасност на продуктите, които произвежда;
– Извършва непрекъснат контрол и внезапни проверки по отношение на изпълнението и ефективността на Мениджмънт Системата за Качество и Безопасност;
– Осигурява всички необходими ресурси за гладкото, безпрепятствено и ефективно протичане на производствения процес, разрешава възникнали проблеми и предотвратява нови такива;
– Използва модерни методи за международна комуникация;
– Осъществява ефективна комуникация с външни агенти – клиенти, доставчици, публични власти и партньори, с цел да следи качеството и безопасността на продуктите;
– Грижи се за това персоналът на компанията да изпълнява задълженията си в приятна и безопасна работна среда;
– Оценява, промотира и възнаграждава направените предложения за подобрения;
– Планира и осъществява програми за обучение и квалификация за всички работници, целейки постигане на високо технологично и научно ниво и цялостно усъвършенстване нивото на качество и безопасност;
– Промотира въвеждането на Система за Всеобщо Качество;
– Грижи се за поддържане и утвърждаване РЕПУТАЦИЯТА и НАДЕЖДНОСТТА на ЕПСА, що се отнася до Безопасността, Хигиената и Качеството;

Подледователността в поддържане на високо качество и безопасност е крайъгълният камък на нашия успех и нашия ангажимент към бъдещето.

 

Сертификати:

ISO 9001 : 2015  АНГЛ. НЕМСКИ
ISO 22000 : 2018  АНГЛ. НЕМСКИ
IFS – Международен Стандарт за Храни  АНГЛ. НЕМСКИ
Сертификат за Органични храни и напитки
ХАЛАЛ – ЕПСА, ОРГАНИК 3 ЕС

Декларации за Здраве, Безопасност и Добра производствена практика (GMP):

Здраве и Безопасност БГ
Липса на Глутен БГ
Алергени БГ